Beste beleggingsfonds


In Nederland worden ongeveer 9.500 beleggingsfondsen aangeboden. Alleen beleggingsfondsen met hetzelfde universum en een identiek beleggingsbeleid kunnen echt goed worden vergeleken. In de praktijk worden door beleggers echter verschillende beleggingsfondsen met uiteenlopende karakteristieken vergeleken. Om beleggers in dat kader een helpende hand te reiken heeft AF Advisors ook dit jaar het nominatieproces voor het Beste beleggingsfonds begeleid.

Top 5


Fidelity Emerging Markets Fund
Het Fidelity Emerging Markets Fund richt zich op vermogensgroei op de lange termijn vanuit een gespreide en actief beheerde portefeuille, met voornamelijk aandelen uit opkomende markten. Het fonds belegt vooral in de technologiesector en de financiële dienstverlening, maar ook in zowel defensieve als cyclische consumptiegoederen. Landen waar veel in belegd wordt zijn onder andere China, India, Brazilië en Mexico. Fondsbeheerder Nick Price staat sinds halverwege 2009 aan het roer van het fonds. Het gemiddelde jaarlijkse rendement over 10 jaar ligt op 5,52%.

UBS (Lux) European Opportunity Unconstrained
Het UBS European Opportunity Unconstrained fonds is een actief beheerd fonds dat is gebaseerd op een geconcentreerde portefeuille van aandelen in geselecteerde bedrijven in de eurozone. Het fonds streeft ernaar te profiteren van de beste kansen in de markt op basis van fundamentele, kwantitatieve en kwalitatieve informatiebronnen. Op grond van de marktvisie kan de marktblootstelling van het fonds afwijken van die van de referentie-index. Daarnaast kan het fonds beleggingsstrategieën gebruiken waarbij kan worden geprofiteerd van dalende aandelenkoersen.

ASN Duurzaam Aandelenfonds
Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt wereldwijd in aandelen van bedrijven die voldoen aan strikte criteria. Het fonds, dat in 1993 werd opgericht, is het grootste duurzame aandelenfonds van Nederland. De beheerder toetst ondernemingen op verschillende duurzaamheidsaspecten, waaronder mensenrechten, milieu en dierenwelzijn. Ook wordt gestuurd op de klimaatprestaties van de ondernemingen. Bedrijven in de portefeuille worden minimaal eenmaal per vier jaar opnieuw getoetst. Uit de lijst met goedgekeurde ondernemingen kiest de beheerder de ondernemingen op basis van hun financiële prestaties en vooruitzichten.

JPMorgan European Strategic Growth
Het JPMorgan European Strategic Growth-fonds is opgericht in 2000 en richt zich op vermogensgroei op de lange termijn, door te beleggen in Europese groeibedrijven. Er wordt vooral belegd in defensieve consumptiegoederen. Het rendement over 10 jaar ligt op gemiddeld op 6,01% jaarlijks. Het rendement over 5 jaar op 17,97%.

Parvest Equity Europe Small Cap
Dit fonds is opgericht in 2007 en streeft naar vermogensgroei op de middellange termijn door te beleggen in aandelen van kleine Europese bedrijven. Het wordt actief beheerd en kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, de MSCI Europe Small Caps. Het gemiddelde rendement over 5 jaar ligt op 19,48% jaarlijks.

Partners van de Gouden Stier