Groene Stier


Waar de uitdaging om beleggingsfondsen te vergelijken al groot is, is de uitdaging voor het vergelijken van duurzame beleggingsfondsen al helemaal groot. Veel beleggingsfondsen hebben - al dan niet onder druk van hun klanten - wel een bepaalde vorm van duurzaamheid verwerkt in hun beleggingsbeleid. Dit loopt uiteen van beleggingsfondsen die alleen het wettelijk minimum doen tot aan activistische, duurzame beleggingsfondsen.

In het nominatieproces kon gerekend worden op de hulp en selectiemethode van kennispartner AF Advisors. In het proces zijn alleen beleggingsfondsen meegenomen die substantiële uitsluitingen doen op basis van meerdere duurzaamheidscriteria. Daarnaast moeten de fondsen actief stemmen, aan engagement doen op basis van duurzaamheidscriteria en moeten duurzaamheidscriteria een belangrijke rol spelen naast of boven financiële criteria in het selecteren van de beleggingen.

Top 3

ASN Duurzaam Aandelenfonds
Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt wereldwijd in aandelen van bedrijven die voldoen aan strikte criteria. Het fonds, dat in 1993 werd opgericht, is het grootste duurzame aandelenfonds van Nederland. De beheerder toetst ondernemingen op verschillende duurzaamheidsaspecten, waaronder mensenrechten, milieu en dierenwelzijn. Ook wordt gestuurd op de klimaatprestaties van de ondernemingen. Bedrijven in de portefeuille worden minimaal eenmaal per vier jaar opnieuw getoetst. Uit de lijst met goedgekeurde ondernemingen kiest de beheerder de ondernemingen op basis van hun financiële prestaties en vooruitzichten.

Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets
Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets belegt in aandelen van bedrijven uit groeilanden die de tien principes respecteren van het Global Compact van de Verenigde Naties. Daarnaast mogen bedrijven niet betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals bewapening of kansspelen en moeten ze goed uitgerust zijn om uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling aan te kunnen.

Pictet European Sustainable Equities
Dit fonds is opgericht in 2002 en richt zich op het beleggen in bedrijven in Europa die de principes van duurzame ontwikkeling toepassen op hun bedrijfsvoering. Het beleggingsteam gebruikt een kader dat met erkende experts op het vlak van duurzaamheid is ontwikkeld en hanteert voor de portefeuillesamenstelling een kwantitatieve benadering.

Werkwijze
In het selectieproces van Beste duurzame beleggingsfonds was het lastig om – binnen de beleggingscategorieën die zijn meegenomen – voldoende goed presterende echt duurzame beleggingsfondsen te vinden. Dit kwam onder andere doordat veel duurzame beleggingsfondsen niet breed verkrijgbaar zijn in Nederland. 

Voor het meest duurzame beleggingsfonds is net als voor het beste beleggingsfonds gekeken naar fondsen die onder andere een minimale omvang hebben van 50 miljoen euro en een trackrecord van drie jaar of meer. Ook konden fondsen in deze categorie punten verdienen door de positie ten opzichte van andere fondsen en de consistentie van deze positie. Een hogere positie in de ranking (de AF Advisors Top 10 die elk kwartaal wordt gepubliceerd) van de afgelopen vier kwartalen leverde meer punten op.

Belangrijk bij het scoren van punten waren onder andere: het rendement en voor risico gecorrigeerde rendementen over de afgelopen drie en vijf jaar van het beleggingsfonds, het kostenniveau van het beleggingsfonds en het belang van de beleggingsstrategie van het beleggingsfonds  voor de assetmanager. Tevens waren de rapportage en verkoopondersteuning van het beleggingsfonds van belang.

Partners van de Gouden Stier