Beste mixfondsen-range


Ruim een kwart van de Nederlandse beleggers belegt via een mixfonds. Deze beleggingsfondsen bieden vaak een simpele all-in-one oplossing met onderliggend een complexer beleggingsbeleid. Vanwege de verschillen in beleid is het vergelijken van mixfondsen lastig. Bij het nominatieproces hebben we daarom de hulp ingeschakeld van AF Advisors, die heeft gekozen om een range aan mixfondsen te vergelijken. Deze mixfondsen-ranges bestaan uit mixfondsen met verschillende risicoprofielen.

Top 3

NN Dynamic Mix Fund I t/m V
Dit fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van internationale aandelen en vastrentende fondsen en in vastrentende instrumenten. Het fonds heeft ook de mogelijkheid om in beursgenoteerde vastgoedaandelen te beleggen. Ook andere financiële instrumenten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Verder wordt het fonds actief beheerd aan de hand van een vastgesteld beleggingsprofiel van 50% vastrentende waarden uitgedrukt in euro (vergelijkingsstaf Barclays Euro Aggregate) en 50% wereldwijde aandelen (vergelijkingsmaatstaf MSCI World Net).

ABN Amro Multi Managers Profiel Fonds 1 t/m 6
Dit fonds is een totaaloplossing voor een gehele beleggingsportefeuille. Het fonds belegt in fondsen die op hun beurt beleggen in verschillende beleggingscategorieën, waaronder obligaties, aandelen, onroerend goed en liquiditeiten. De fondsen worden geselecteerd door de beleggingsexperts van ABN Amro. Binnen het fonds wordt het beleggingsbeleid van ABN Amro gevolgd.

BlackRock Mix Fonds 1 t/m 5
Het BlackRock Mix Fonds streeft naar groei op lange termijn, in overeenstemming met het risicoprofiel. Het fonds is een mixfonds en biedt u binnen één fonds een gespreide portefeuille van aandelen en obligaties. Het fonds zorgt er ook voor dat de verhouding tussen aandelen en obligaties gelijk blijft. Het fonds belegt in indexfondsen en is er dus op gericht een rendement te bieden dat overeenkomt met het rendement van de index die het fonds volgt.

Partners van de Gouden Stier