Proces Beste Keuze

IEX Gouden Stier heeft als missie de Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken voor consumenten.

Beste Keuze

IEX velt haar oordeel op basis van een objectieve, onafhankelijke en transparante methodologie en laat deze los op tien categorieën, die bij elkaar opgeteld het gehele aanbod aan producten en diensten voor de belegger omvatten. Per categorie is er een Top-5 Beste Keuze. Als de belegger geïnteresseerd is in een bepaald product of een bepaalde dienst, dan kan hij op deze manier in één oogopslag zien welke keuzes de beste keuzes zijn.

Methodologie

IEX hanteert drie criteria voor de vaststelling van de Top-5 Beste Keuze:

1. Value for money
Bij het criterium Value for money wordt de prestatie van het product of de dienst afgewogen tegen de kosten die de belegger ervoor bepaalt.

2. Helderheid
Bij dit criterium wordt duidelijk in ogenschouw genomen of het voor de klant begrijpelijk wordt gemaakt wat hij afneemt. Wordt er een begrijpelijke uitleg over het product of de dienst gegeven en worden de risico’s helder in beeld gebracht? Daarnaast wordt gekeken naar de volledigheid van de informatie: wordt de (potentiële) klant overal van op de hoogte gebracht? De klantcommunicatie wordt onder de loep genomen via brochures, rapportages, het klantcontact in het algemeen, mogelijke scenario-schetsing, etcetera.

3.Gebruiksvriendelijkheid
Het onderzoek aangaande het criterium gebruiksvriendelijkheid geeft onder meer antwoord op de vraag of de belofte van het product of de dienst ook overeenkomt het product of de dienst zelf. Is het product of de dienst daarnaast eenvoudig in gebruik? Is de aanbieder ervan goed bereikbaar, is de website goed en zijn de mogelijke vragen die de belegger heeft vindbaar?

Alle criteria kennen per categorie een specifieke bepaling en weging, welke verder uitgewerkt zijn in het categorieën-overzicht.

Voorwaarden

Naast voorgenoemde criteria zijn er twee voorwaarden waaraan producten en/of diensten moeten voldoen.

1. Installed Base
Een partij die het beste Keuze-label draagt moet aantoonbaar in staat zijn om een groot beleggerspubliek te bedienen. Daarom hanteren we in de meeste categorieên minimum-eisen gen aanzien van omvang en/of track record.

2. Brede Beschikbaarheid
Deze voorwaarde heeft enkel betrekking op de product-categorieën. Deze producten moeten voor een grote groep consumenten eenvoudig verkrijgbaar en toegankelijk zijn, opdat de consumenten de producten ook daadwerkelijk kunnen afnemen.

De jaarprijs

Beste Keuze is een status, die voor de looptijd van een jaar wordt toegekend aan een select aantal producten of diensten. Daarnaast loven we aan één van die Beste Keuzes jaarlijks een Gouden Stier-award uit. De jury kijkt daarbij - anders dan bij Beste Keuze, waar we over een langere termijn beoordelen - vooral naar de prestaties in het laatste jaar voor de klant. 'Prestaties' is daarbij een breed begrip: het kan om rendement gaan, maar ook om een beter productaanbod, lagere kosten of verbetering van de klantvriendelijkheid.