Proces Beste Keuze

IEX Gouden Stier heeft als missie de Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken voor consumenten.

Beste Keuze

IEX velt haar oordeel op basis van een objectieve, onafhankelijke en transparante methodologie en laat deze los op tien categorieën, die bij elkaar opgeteld het gehele aanbod aan producten en diensten voor de belegger omvatten. Per categorie is er een Top-5 Beste Keuze. Als de belegger geïnteresseerd is in een bepaald product of een bepaalde dienst, dan kan hij op deze manier in één oogopslag zien welke keuzes de beste keuzes zijn.

Methodologie

IEX hanteert drie criteria voor de vaststelling van de Top-5 Beste Keuze:

1. Value for money
Bij het criterium Value for money wordt de prestatie van het product of de dienst afgewogen tegen de kosten die de belegger ervoor bepaalt.

2. Helderheid
Bij dit criterium wordt duidelijk in ogenschouw genomen of het voor de klant begrijpelijk wordt gemaakt wat hij afneemt. Wordt er een begrijpelijke uitleg over het product of de dienst gegeven en worden de risico’s helder in beeld gebracht? Daarnaast wordt gekeken naar de volledigheid van de informatie: wordt de (potentiële) klant overal van op de hoogte gebracht? De klantcommunicatie wordt onder de loep genomen via brochures, rapportages, het klantcontact in het algemeen, mogelijke scenario-schetsing, etcetera.

3.Gebruiksvriendelijkheid
Het onderzoek aangaande het criterium gebruiksvriendelijkheid geeft onder meer antwoord op de vraag of de belofte van het product of de dienst ook overeenkomt het product of de dienst zelf. Is het product of de dienst daarnaast eenvoudig in gebruik? Is de aanbieder ervan goed bereikbaar, is de website goed en zijn de mogelijke vragen die de belegger heeft vindbaar?

Alle criteria kennen per categorie een specifieke bepaling en weging, welke verder uitgewerkt zijn in het categorieën-overzicht.

Voorwaarden

Naast voorgenoemde criteria zijn er twee voorwaarden waaraan producten en/of diensten moeten voldoen.

1. Installed Base
Een minimum verbinden aan de installed base is noodzakelijk om een risicofactor te ondervangen: als een partij één van de beste vijf is leidt dit tot afname van het product. Niet alle producten en diensten kunnen deze afname dragen. Met betrekking tot de producten zorgt deze voorwaarde ervoor dat er sprake is van liquiditeit en verhandelbaarheid. Met betrekking tot diensten maakt deze voorwaarde dat de partij aantoonbaar in staat is om een groot publiek te bedienen.

2. Brede Beschikbaarheid
Deze voorwaarde heeft enkel betrekking op de product-categorieën. Deze producten moeten voor een grote groep consumenten verkrijgbaar en toegankelijk zijn, opdat de consumenten de producten ook daadwerkelijk kunnen afnemen.

De jaarprijs

Bij de bekendmaking van de Beste Keuzes van 2018 hoort een feest. Op 7 november 2019 zal daarom de IEX Gouden Stier awardshow plaatsvinden. Op deze avond wordt bekendgemaakt welke Beste Keuzes een extra prijs in de wacht slepen voor bijzondere prestaties of mijlpalen in het afgelopen jaar. Voor de bepaling van de jaarwinnaar wordt gekeken naar dezelfde criteria als bij de bepaling van de Beste Keuze, met het verschil dat de periode waarnaar gekeken wordt zich beperkt tot het afgelopen jaar.